CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Lịch khai giảng

MCSA 2003 - Microsoft Certified Systems Administrator 2003

MCSE 2003 - Microsoft Certified Systems Engineer 2003

MCSA/MCSE trực tuyến

Bảng vàng danh dự

 


 

TIN TỨC

20/07/2006
Bạn Võ Hoàng Ân - Đại học KHTN - đã được Microsoft chứng nhận tiêu chuẩn MCSE 2003. Chúng ta cùng chúc mừng thành tích của bạn.

17/07/2006
Bạnh Hà Anh Tú -Học viên MCSA online (tỉnh Bắc Ninh) đầu tiên đã pass môn 70-350 với 964 điểm. Chúng ta cùng chúc mừng thành tích của bạn.

17/06/2006
Bạn Phạm Đức Hóa - Đại học Bách Khoa TPHCM - đã được Microsoft chứng nhận tiêu chuẩn MCSA 2003. Chúng ta cùng chúc mừng thành tích của bạn.

15/01/2006
Ngọc Việt chính thức cung cấp các khóa học MCSA & MCSE trực tuyến qua Internet. Hiện có rất nhiều học viên trên khắp đất nước theo học.

 

mcsa 2003 program

TỶ LỆ ĐẬU CÁC KỲ THI QUỐC TẾ CỦA NGỌC VIỆT HIỆN NAY LÀ 95.38%. (62/65)

Tên / Công ty Chứng chỉ Môn thi
Nguyễn Minh Tuấn
- Global CyberSoft -
MCSA 2003 (22/12/2004)
MCSE 2003 (04/06/2005)
70-290, 70-291, 70-270, 70-227, 70-293, 70-294, 70-298
Ngô Hoài Trung
- DTS -
MCSA 2003 (16/04/2005)
MCSE 2003 (08/06/2005)
70-290, 70-291, 70-270, 70-227, 70-293, 70-294, 70-298
Trần Nguyễn Công Thành
- HPT -
MCSE 2003 (17/06/2005)
MCSA 2003 (17/06/2005)
70-290, 70-291, 70-270, 70-227, 70-293, 70-294, 70-298
Đào Đình Dư
- SPT -
MCSA 2003 (15/01/2005)
MCSE 2003 (18/06/2005)
70-210, 70-215, 70-290, 70-227, 70-291, 70-293, 70-294, 70-298
Trần Quốc Kỳ
- ISP -
MCSA 2003 (16/12/2004)
MCSE 2003 (23/06/2005)
70-210, 70-215, 70-290, 70-227, 70-291, 70-293, 70-294, 70-298
Phan Huy Cường
- Dragon-line -
MCSA 2003 (28/04/2005)
MCSE 2003 (18/02/2006)
70-290, 70-291, 70-270, 70-227, 70-293, 70-294, 70-298
 
Phạm Đức Phong
- Datacraft -
MCSA 2003 (24/12/2004) MCP 70-290, 70-270, 70-227, 70-291
Lê Đức Hòa
- Itatrans -
MCSA-M 2003 (11/07/2005)
MCSA 2003 (11/07/2005)
MCP 70-290, 70-270, 70-227, 70-291, 70-284
Võ Hoàng Ân
- ĐHKHTN -
MCSA 2003 (04/03/2006) MCP 70-290, 70-270, 70-227, 70-291
Phạm Khánh Hưng
- HPT -
MCSA 2003 (23/04/2005) MCP 70-290, 70-291, 70-270, 70-227
 
Doãn Minh Đức
- Misoft -
MCP 70-270 (16/12/2004)
MCP 70-290 (28/10/2004)
 
Phan Đình Quang
- CNC -
MCP 70-270 (11/11/2004)
MCP 70-290 (04/11/2004)
MCP 70-227 (28/10/2004)
 
Phùng Văn Sách
- An Dong Plaza -
MCP 70-270 (16/10/2004)
MCP 70-290 (02/10/2004)
 
Võ Hoàng Ân
- Đại Học KHTN -
MCP 70-290 (14/05/2005)
MCP 70-227 (15/07/2004)
 
Phan Thanh Duy Hùng
- Netsoft -
MCP 70-290 (07/06/2005)  
Lê Trần Hoàng Phương
- Global CyberSoft -
MCP 70-227
MCP 70-270 (28/05/2005)
 
Phạm Đạt Sỹ
- Khải Huy -
MCP 70-270 (28/10/2004)  
Nguyễn Tuấn Anh MCP 70-227 (16/10/2004)  
Mai Anh Tuấn MCP 70-227 (16/10/2004)  
Đỗ Đắc Tín
- RMIT -
MCP 70-290  
Châu Xuân Trường Du
- Đại Học KHTN -
MCP 70-227 (15/07/2004)