DỊCH VỤ BẢO TRÌ MẠNG

Tại sao cần bảo trì hệ thống

Quy trình làm việc

Các gói dịch vụ

 


 

TIN TỨC

20/07/2006
Bạn Võ Hoàng Ân - Đại học KHTN - đã được Microsoft chứng nhận tiêu chuẩn MCSE 2003. Chúng ta cùng chúc mừng thành tích của bạn.

17/07/2006
Bạnh Hà Anh Tú -Học viên MCSA online (tỉnh Bắc Ninh) đầu tiên đã pass môn 70-350 với 964 điểm. Chúng ta cùng chúc mừng thành tích của bạn.

17/06/2006
Bạn Phạm Đức Hóa - Đại học Bách Khoa TPHCM - đã được Microsoft chứng nhận tiêu chuẩn MCSA 2003. Chúng ta cùng chúc mừng thành tích của bạn.

15/01/2006
Ngọc Việt chính thức cung cấp các khóa học MCSA & MCSE trực tuyến qua Internet. Hiện có rất nhiều học viên trên khắp đất nước theo học.

 

mcsa 2003 program

Các gói dịch vụ bảo trì Ngọc Việt hiện đang cung cấp

 Bảo trì hàng tuần

  • Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của quý khách hàng theo định kỳ mỗi tuần 01 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thoả thuận khi ký kết hợp đồng.
  • Khi có sự cố kỹ thuật khẩn cấp, quý khách hàng có thể yêu cầu chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn. Thời gian chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt có mặt tại địa điểm của khách hàng chậm nhất là 02 giờ kể từ khi Ngọc Việt nhận được thông báo. Dịch vụ cộng thêm này sẽ được tính phí dịch vụ (phí này sẽ cho Ngọc Việt quyết định tùy thuộc vào tính chất công việc).

Bảo trì 02 ngày trong tuần

  • Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của quý khách hàng theo định kỳ mỗi tuần 02 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thoả thuận khi ký kết hợp đồng.
  • Khi có sự cố kỹ thuật khẩn cấp, quý khách hàng có thể yêu cầu chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn. Thời gian chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt có mặt tại địa điểm của khách hàng chậm nhất là 02 giờ kể từ khi Ngọc Việt nhận được thông báo. Dịch vụ cộng thêm này sẽ được tính phí dịch vụ (phí này sẽ cho Ngọc Việt quyết định tùy thuộc vào tính chất công việc).

Bảo trì 03 ngày trong tuần

  • Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của quý khách hàng theo định kỳ mỗi tuần 03 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thoả thuận khi ký kết hợp đồng.
  • Khi có sự cố kỹ thuật khẩn cấp, quý khách hàng có thể yêu cầu chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn. Thời gian chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt có mặt tại địa điểm của khách hàng chậm nhất là 01 giờ kể từ khi Ngọc Việt nhận được thông báo. Dịch vụ cộng thêm này sẽ do Ngọc Việt đảm trách và không tính thêm phí dịch vụ.

Bảo trì hàng ngày

  • Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của quý khách hàng theo định kỳ mỗi tuần 06 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thoả thuận khi ký kết hợp đồng.
  • Khi có sự cố kỹ thuật khẩn cấp, quý khách hàng có thể yêu cầu chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn. Thời gian chuyên viên kỹ thuật của Ngọc Việt có mặt tại địa điểm của khách hàng chậm nhất là 01 giờ kể từ khi Ngọc Việt nhận được thông báo. Dịch vụ cộng thêm này sẽ do Ngọc Việt đảm trách và không tính thêm phí dịch vụ.